Tình hình cháy, nổ ở Việt Nam trong những năm gần đây và một số giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn

By ils-co / On Th3.22.2019 / In / Width

Tình hình cháy, nổ ở Việt Nam trong những năm gần đây và một số giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, nhiều khu dân cư, tổ hợp nhà cao tầng được xây dựng, nhiều loại vật liệu dễ cháy được sử dụng để xây dựng các công trình này. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ cháy, nhất là cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng cũng ngày càng gia tăng.
Thực tế cho thấy, thời gian qua ở nước ta, cùng với sự phát triển đa dạng của nền kinh tế thị trường, tình hình cháy, nổ cũng diễn biến hết sức phức tạp. Song song với các yếu tố tích cực tác động đến công tác phòng cháy, chữa cháy, đã và đang xuất hiện nhiều nguy cơ làm mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Chỉ tính trong 05 năm (2012 - 2016) trên toàn quốc đã xảy ra 11.461 vụ cháy, làm chết 360 người, bị thương 957 người, thiệt hại về tài sản do cháy gây ra ước tính trị giá hơn 6.147 tỉ đồng, trong đó có 140 vụ cháy lớn, làm chết 03 người, bị thương 37 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính hơn 4.776 tỉ đồng. Trong 09 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 3.179 vụ cháy, làm chết 73 người, bị thương 145 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính 1.658 tỉ đồng. Trung bình mỗi năm xảy ra 2.230 vụ cháy, làm chết 72 người, bị thương 191 người, thiệt hại khoảng 1.229 tỉ đồng. Trung bình mỗi ngày xảy ra 6 vụ cháy gây thiệt hại về tài sản khoảng 3,4 tỷ đồng; cứ 05 ngày có 01 người chết, 02 ngày có 01 người bị thương do cháy, nổ gây ra. Giá trị thiệt hại do cháy, nổ gây ra ở các thành phố lớn và các tỉnh có khu công nghiệp, đô thị phát triển chiếm tới trên 70% tổng giá trị thiệt hại. Nếu tính cả thiệt hại gián tiếp (ngừng sản xuất kinh doanh; đầu tư khôi phục sau cháy, nổ...) thì tổng thiệt hại sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nhiều vụ cháy đã để lại hậu quả nặng nề cho con người, tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

 

 

 ​

Hiện trường vụ cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông làm 13 người tử vong

Qua phân tích cho thấy, tình hình cháy, nổ một số loại hình cơ sở có diễn biến phức tạp, nổi lên là: 
Tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp, khó lường là do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do con người thiếu ý thức và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; số vụ cháy, nổ do ý thức chủ quan của con người gây ra (do sơ suất, vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đốt...) chiếm tỷ lệ tới 56% tổng số vụ cháy, nổ. Bên cạnh đó, những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy cũng đã và đang tác động đến tình hình cháy, nổ thời gian qua, cụ thể: Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ một số nơi chưa được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành, người dân và doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Một số người đứng đầu cơ quan, tổ chức chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; trang bị phương tiện tại chỗ còn thiếu và kém về chất lượng; ý thức phòng chống cháy, nổ phòng cháy, chữa cháy của một số người dân còn yếu. Ở nhiều nơi vẫn coi việc phòng cháy, chữa cháy là của lực lượng Công an, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy... Việc triển khai thực hiện phương châm “4 tại chỗ” còn hạn chế, nhất là trong bố trí, đào tạo lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, trang bị phương tiện, thực tập phương án chữa cháy tại chỗ. Quy hoạch mạng lưới hệ thống cơ sở hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy, giao thông phục vụ chữa cháy và mạng lưới cấp nước chữa cháy đô thị, công nghiệp phục vụ chữa cháy chưa đồng bộ, chưa phát huy hiệu quả. Các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở nhiều loại hình cơ sở không đáp ứng được yêu cầu quy định hiện hành.
Việc đầu tư cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn về phòng cháy, chữa cháy; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố mới thành lập còn nhiều bất cập; mạng lưới phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy khu vực trên cả nước còn quá mỏng, bán kính bảo vệ lớn.
Trong bối cảnh đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã không ngừng cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa; làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an trong việc ban hành các chủ trương, giải pháp, biện pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, qua đó huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản, công điện chỉ đạo trực tiếp công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, qua đó phát hiện và có biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, giúp loại trừ các nguyên nhân tiềm ẩn gây cháy, nổ. Nâng cao chất lượng công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, việc xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân. Việc trang bị đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hợp tác quốc tế được quan tâm, chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. Các kết quả trên thực sự là động lực quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong thời gian tới, tình hình kinh tế, xã hội ở nước ta tiếp tục có những thay đổi lớn với các loại hình dịch vụ tăng nhanh cả về số lượng và quy mô; việc đầu tư của nước ngoài ngày càng tăng, xuất hiện ngày càng nhiều khu công nghiệp khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; việc sử dụng các nguồn năng lượng như xăng dầu, khí đốt, điện, hóa chất tăng mạnh kèm theo là quá trình đô thị hóa, nhiều nhà cao tầng được xây dựng. Bên cạnh đó là tình trạng thời tiết đã và đang biến đổi khắc nghiệt, khó lường, nắng nóng khô hạn kéo dài và các thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần… Tình hình cháy, nổ sẽ có chiều hướng gia tăng và tiếp tục có diễn biến phức tạp gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tất cả các yếu tố trên có liên quan trực tiếp đến tình hình cháy, nổ; đặt ra cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhiệm vụ mới hết sức nặng nề.
Để công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thật sự chất lượng, hiểu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất số vụ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, theo đó lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cần đẩy mạnh công tác nắm tình hình, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để từ đó chủ động đề ra các giải pháp, chiến lược về phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, trên cơ sở đó chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương phải xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng ngày; lấy việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư.
2. Hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý về phòng cháy, chữa cháy bảo đảm đầy đủ, đồng bộ và có tính khả thi cao, nhất là hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Mở các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, phát thanh, truyền hình, phát hành cẩm nang, tờ rơi đến từng hộ gia đình, người lao động nhằm nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lồng ghép việc phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ sở giáo dục.
4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy để nâng cao hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. Xây dựng chiến lược phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là đối với các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, các khu công nghiệp, thương mại... có nguy cơ cháy, nổ cao. 
Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, như: hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; tổ chức công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với tổ chức, cá nhân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy... 
5. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, lực lượng và phương tiện về phòng cháy, chữa cháy. Trong điều kiện kinh phí cấp cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy từ nguồn ngân sách Nhà nước còn nhiều hạn chế, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy địa phương cần chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa phương. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện hiện đại, tiên tiến bảo đảm phù hợp và đáp ứng được yêu cầu trước tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.
6. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy từ Trung ương đến địa phương tập trung rà soát, củng cố và hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân; có năng lực chuyên môn cao, có nhận thức và tư duy khoa học, có tinh thần trách nhiệm với công việc, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức cần thiết về khoa học - công nghệ, ngoại ngữ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.