Quá thời hạn 365 ngày hàng tái xuất không được xét hoàn thuế

By Admin / On Tháng 5.27.2016 / In / Width

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM xử lý thuế đối với hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày của Công ty TNHH Lốp xe Goodyear Việt Nam.

Phân tích quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì hàng hóa NK nhưng phải tái xuất trả chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc XK ra nước ngoài) được xét hoàn lại thuế NK đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế XK nếu hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan trong thời hạn tối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế NK.

 

Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH Lốp xe Goodyear Việt Nam tái xuất hàng hóa trả lại chủ hàng nước ngoài đã quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế NK thì không được xét hoàn lại thuế NK.

 

Theo Báo Hải quan - Hải Nam