New Zealand- cấm nhập khẩu sản phẩm có chứa Amiăng

By ils-co / On Th10.26.2016 / In Amiăng / Width

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2016, New Zealand cấm nhập khẩu các sản phẩm có chứa amiăng, trừ khi các nhà nhập khẩu có giấy phép cho các lô hàng do Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) cấp.

New Zealand- cấm nhập khẩu sản phẩm có chứa Amiăng

 

(Ảnh minh họa)

 Lệnh cấm nhập khẩu đã được công bố tại Lệnh cấm 2016 đối với xuất nhập khẩu (sản phẩm chứa amiăng) quy định trong Luật Xuất nhập khẩu năm 1988 (Phần hạn chế).

Có một ngoại lệ là nếu các sản phẩm được nhập khẩu chỉ duy nhất cho mục đích xuất khẩu (tạm nhập, tái xuất) và chịu sự kiểm soát của Hải quan (quy định tại Điều 20 của Luật Hải quan và Thuế 1996) ở bất kỳ thời điểm nào khi nó đang ở trên đất New Zealand .

EPA không cấp giấy phép, trừ khi người nộp đơn đáp ứng một trong những điều sau:

- không có sản phẩm thay thế cho sản phẩm có chứa amiăng:

- chi phí việc sử dụng một sản phẩm thay thế, không chứa amiăng là cao bất hợp lý so với nguy cơ phơi nhiễm từ các sản phẩm có chứa amiăng:

- sản phẩm được sử dụng chỉ duy nhất cho mục đích nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc giảng dạy.

Người nộp đơn cũng phải đáp ứng các yêu cầu của EPA về quản lý đầy đủ và chặt chẽ nguy cơ tiếp xúc với sản phẩm có chứa amiăng. Ngoài ra, EPA có thể áp đặt bất cứ điều kiện về giấy phép cho là thích hợp. Các lệ phí nộp đơn là NZ $650 (chưa kể thuế GST) và phải được thanh toán khi nộp hồ sơ. Nếu thời gian thực hiện để xử lý giấy phép kéo dài trên 2,5 giờ, người nộp phải trả thêm phí giám định bổ sung là $116/1 giờ (không bao gồm thuế GST). Lệ phí bổ sung này sẽ được thông báo với người nộp đơn trước khi hóa đơn được phát hành.

 
Thương vụ Việt Nam tại New Zealand