15.336 doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng

By Admin / On Th8.22.2016 / In tin tức / Width

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đến trung tuần tháng 5, tại đơn vị có 15.336 DN làm thủ tục xuất nhập khẩu, với tổng số tờ khai 431.938 bộ.

Trong đó tờ khai luồng Xanh là 202.947 bộ chiếm 46,98 % tổng số tờ khai; tờ khai luồng Vàng là 204.014 tờ khai chiếm 47,23% tổng số tờ khai; tờ khai luồng Đỏ là 24.977 tờ khai chiếm 5,78 % tổng số tờ khai.

 

Ngoài ra, đơn vị còn làm thủ tục cho tổng số 3.825 lượt tàu xuất nhập cảnh, trong đó phương tiện xuất cảnh là 1.894 lượt, phương nhập cảnh là 1.931 lượt, với tổng số 70.937 lượt thuyền viên.

 

Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng đạt 20,833 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 12,81 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 8,01 tỷ USD tăng 8,28% so với cùng kỳ năm 2015.

 

Nhờ kim ngạch nhập khẩu tăng nên kết quả thu ngân sách tại Hải quan Hải Phòng cũng có sự khởi sắc so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, cập nhật đến 25-5, tổng thu toàn Cục đạt 17.911 tỷ đồng, tương đương 36,86% chỉ tiêu được giao, tăng 4,36% so với số thu cùng kỳ năm 2015.

 

Theo Báo Hải Quan - T.Bình