vận tải

Vận tải đường hàng không

a

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cũng như tiện ích của hàng không mang lại, chúng tôi đã thành lập một bộ phận chuyên trách về hàng hóa vận chuyển bằng hàng không

Vận tải đường biển

Vận tải đường biển ra đời khá sớm so với các phương thức vận tải khác. Từ xa xưa, con người đã biết lợi dụng biển làm các tuyến đường giao thông để giao lưu giữa các vùng miền, giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới với nhau. Ngày nay, vận tải đường biển ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành phương thức vận tải chủ yếu trong giao nhận quốc tế.

Đăng kí nhận RSS - vận tải