Thiết bị Giám sát và cảnh báo cháy nhanh

Trong công tác phòng cháy chữa cháy, các đơn vị chức năng đã tiến hành lắp đặt các thiết bị như: tủ báo cháy, các đầu báo khói, đầu báo nhiệt…tại các cơ sở. Nhưng việc kiểm tra các thiết bị trên có hoạt động hay không hoạt động chỉ được thực hiện theo định kỳ, không có tính liên tục.

Khi có tình trạng cháy tại một vị trí nào đó, thông tin được truyền đến các đơn vị chức năng hiện nay chủ yếu bằng điện thoại do người dân hoặc cơ quan, công ty thông báo qua số điện thoại khẩn cấp 114. Việc nắm được thông tin không kịp thời dẫn đến việc chậm chễ triển khai công tác chữa cháy của các đơn vị chức năng.

Để khắc phục các nhược điểm trên, Công ty ILS-CO đã nghiên cứu, sáng chế ra thiết bị Giám sát và cảnh báo cháy nhanh với mục đích:

Giám sát trực tuyến

  • Cho phép giám sát tình trạng hoạt động của từng tủ báo cháy về các thông tin: Mất nguồn tủ báo cháy, hỏng một trong các đầu báo khói hoặc báo nhiệt của từng tủ báo cháy
  • Cho phép nắm được vị trí, địa điểm, thời gian thực về tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống báo cháy do sở PCCC quản lý và toàn quốc do cục PCCC quản lý .
  • Cho phép giám sát tình trạng hoạt động online của danh sách các thiết bị báo cháy theo tình trạng làm việc: bình thường, lỗi, báo cháy… thể hiện trên bản đồ số bằng màu sắc và vị trí của tình trạng thiết bị.