Thủ tục hải quan

Với mạng lưới thông tin điện tử, cùng với các chuyên gia giàu kinh nghiệm của công ty, chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện thông quan cho hàng hóa của bạn một cách nhanh chóng hiệu quả. ILS-CO cung cấp dịch vụ thông quan bao gồm:

- Định giá hàng hóa theo luật;

- Phân loại hàng hóa, đánh giá thuế phù hợp;

- Làm thủ tục xuất/nhập khẩu;

- Làm thủ tục tạm nhập/tái xuất;

- Thông quan tại cảng; Bảo quản, lưu trữ tài liệu;

- Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng khác

Không chỉ có vậy, dịch vụ hải quan đối với hàng nguyên liệu sản xuất, cần xuất khẩu; thủ tục xuất nhập khẩu trọn gói cho các doanh nghiệp sản xuất thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng là một thế mạnh của công ty chúng tôi.