Dự án đang thực hiện

Tiếng Việt
Ảnh của ils-co

Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dây chuyền khép kín và khu nuôi trồng thủy hải sản tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Với chủ trương của Chính phủ đẩy mạnh thực hiện áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất Nông nghiệp. Được sự đồng ý của Chính phủ cũng như sự ủng hộ của đại phương, Công ty chúng tôi đang tiến hành thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dây chuyền khép kín và khu nuôi trồng thủy hải sản tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

I - Bản đồ qui hoạch tổng thể

Undefined
Đăng kí nhận RSS - Dự án đang thực hiện