ASEAN

Xuất khẩu sang ASEAN cần có sự khác biệt!

By ils-co / On Th11.14.2016 / In ASEAN / Width

(HQ Online)- Phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Quốc Phương, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) về những “nút thắt” của hàng Việt, DN Việt khi XK sang thị trường ASEAN.

read more
Đăng kí nhận RSS - ASEAN