Tháng 8 2016

Quy định mới về phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

By Admin / On Th8.22.2016 / In xuất nhập khẩu / Width

Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) về phân loại hàng hóa XK, NK.

read more

15.336 doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng

By Admin / On Th8.22.2016 / In tin tức / Width

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đến trung tuần tháng 5, tại đơn vị có 15.336 DN làm thủ tục xuất nhập khẩu, với tổng số tờ khai 431.938 bộ.

read more

Vận tải đường hàng không

a

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cũng như tiện ích của hàng không mang lại, chúng tôi đã thành lập một bộ phận chuyên trách về hàng hóa vận chuyển bằng hàng không

Vận tải đường bộ

- Bốc xếp và sắp đặt hàng;

- Thu xếp lắp ráp hàng hóa;

- Giao nhận vận tải hàng trọn gói;

- Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời và hàng đặc biệt khác;

- Vận chuyển hàng quá cảnh;

- Vận chuyển hàng tạm nhập  -tái xuất và tạm xuất - tái nhập;

- Lưu kho và phân phối hàng hóa.