Tháng 5 2016

Quá thời hạn 365 ngày hàng tái xuất không được xét hoàn thuế

By Admin / On Tháng 5.27.2016 / In / Width

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan TP.HCM xử lý thuế đối với hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày của Công ty TNHH Lốp xe Goodyear Việt Nam.

read more

Thủ tục hải quan

Với mạng lưới thông tin điện tử, cùng với các chuyên gia giàu kinh nghiệm của công ty, chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện thông quan cho hàng hóa của bạn một cách nhanh chóng hiệu quả. ILS-CO cung cấp dịch vụ thông quan bao gồm:

- Định giá hàng hóa theo luật;

- Phân loại hàng hóa, đánh giá thuế phù hợp;

- Làm thủ tục xuất/nhập khẩu;

- Làm thủ tục tạm nhập/tái xuất;

- Thông quan tại cảng; Bảo quản, lưu trữ tài liệu;